Numer konta bankowego:

Pekao S.A.: 76 1240 3174 1111 0010 7758 9201

Kod BIC (Swift): PKOPPLPW

 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO – OPP uprawnioną do otrzymywania 1% podatku

Nasz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0 0 0 0 0 6 9 7 3 0

Cel szczegółowy: Inspektorat w Płocku