Badanie ostrości widzenia jest niezwykle często wykonywane przez osoby starsze. Z kolei młodzi ludzie bardzo często zaniedbują swój wzrok. Jest to zjawisko niezwykle niekorzystne, ponieważ to właśnie ta grupa wiekowa jest narażona na negatywne oddziaływanie ze strony środowiska, w którym żyją. Bezpłatne badanie wzroku Kraków powinno być wykonywane przez osoby młode co najmniej raz na dwa lata. Dzięki temu będą one mogły w bardzo szybkim czasie ocenić, czy ich pole widzenia nie uległo pomniejszeniu. Trzeba pamiętać o tym, że jedynie korzystanie z okularów korekcyjnych w trakcie trwania wady wzroku umożliwia zatrzymanie postępu choroby. Jest to niezwykle istotne w przypadku krótkowzroczności, którą można skutecznie leczyć jedynie przez wykonanie operacji. Bardzo rzadko zdarzają się przypadki, w których ta wada się cofa. Najczęściej takie zmiany towarzyszą wystąpieniu innej choroby gałki ocznej, na przykład astygmatyzmu. Warto pamiętać, że szybka i trafna diagnoza znacznie zwiększy prawdopodobieństwo zatrzymania rozwoju wady.