Jak uszkodzenie DNA prowadzi do choroby

Proszę bardzo, weź głęboki oddech! Udało ci się wciągnąć do płuc potencjalnie toksyczne związki chemiczne, które mogły poważ­nie uszkodzić twoje DNA. Nie mówię o smogu, zanieczyszcze­niach czy dymie z papierosów. Dojdziemy do tego później! Mówię o dającej życie cząsteczce zawartej w powietrzu, którym oddychasz – tlenie. Tlen stanowi 20 procent wdychanego powietrza. Pozostałe 80 procent stanowi głównie azot, a dwutlenek węgla mniej niż 1 procent. Gdybym zmusił cię do oddychania czystym tlenem, po kilku dniach spowodowałoby to ślepotę i trwałe uszkodzenie tkanki płucnej – bezpośredni wynik uszkodzenia tkanek przez tlen.

Około 20 lat temu do zatrucia tlenem rzeczywiście doszło na oddziale intensywnej terapii neonatologii jednego z amerykańskich szpitali, gdzie podano przedwcześnie urodzonym dzieciom maski z czystym tlenem podczas próby dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do ich krwiobiegu i zagęszczonych, słabo rozwiniętych płuc. Ostatecznie lekarze odkryli, że witamina E podana tym dzieciom może zapobiec rodzajowi ślepoty (zwa­nej pozasoczewkowym rozrostem włóknistym). Witamina E gromadziła się w tkance płucnej i innych tkankach ciała, by wyłapać wolny elektron w rodniku tlenowym – chemicznie aktywnej szkodliwej formie tlenu.

Twój organizm może wykorzystywać tlen zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób, gdy zostanie on przyswojony. Zanim skończysz ten serwis, zrozumiesz, jak tlen może być podstawową dającą życie cząsteczką w naszej atmosferze i równocześnie stanowić klucz do pro­cesu starzenia, rozwoju chorób serca i nowotworów, a nawet zaburzeń funkcji umysłowych w chorobie Alzheimera i innych chorobach mózgu.

Jeżeli w twojej rodzinie występują powszechne choroby, np. choroby serca, cukrzyca czy rak, nauczysz się więcej o tym, jak uszkodzenie DNA może powodować rozwój tych chorób i jak dieta oraz styl życia mogą im zapobiegać lub opóźniać ich rozwój.