Jak uzyskać wykreślenie z rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej?

Jeśli zamierzamy zaprzestać prowadzenia działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym organ prowadzący rejestr placówek medycznych. W składanym podaniu powinna znaleźć się data od kiedy placówka przestaje istnieć .

Dokument informujący o likwidacji Zakładu Opieki Zdrowotnej koniecznie musi zawierać następujące dane:

przyczyna wykreślenia NZOZ z rejestru,

nazwa i adres podmiotu przechowującego archiwalną dokumentację medyczną likwidowanej placówki medycznej,

data zaprzestania działalności Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, która uchwalona została przez zarząd lub właściciela placówki medycznej,

imię i nazwisko likwidatora zakładu.

Organ, który prowadzi rejestr ośrodków medycznych może także sam usunąć dany NZOZ, jeśli:

placówka medyczna nie spełnia określonych wymogów w pewnym lub całym zakresie,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej narusza przepisy ustaw dotyczących zasad prowadzenia NZOZ,

zostały naruszone przepisy o wykonywaniu zawodów medycznych,

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w rażący sposób narzuca statut, który ustanowił.