Komórki tłuszczowe zachowują się jak białe krwinki

Komórki tłuszczowe wydzielają substancje prozapalne, hormony nazy­wane cytokinami, które są częścią obronnego układu odpornościowego, zwykle kojarzonego z białymi krwinkami. Cytokiny odgrywają istot­ną rolę w obronie przed infekcjami, tak jak odgrywają kluczową rolę w obronie przed skutkami niedożywienia.

Leptyna, hormon komórek tłuszczowych, jest rodzajem cytokiny. Pierwszy raz została odkryta w chowie wsobnym otyłych myszy, któ­re były identyczne z normalnymi myszami, z wyjątkiem mutacji genu jednego białka. Uważano, że gen był wadliwy ponieważ przy połączeniu układu krążenia szczupłej myszy z jedną z myszy otyłych gruba mysz stawała się szczupła. Po kilkudziesięciu latach hodowli myszy nowo­czesna technologia genetyczna umożliwiła grupie badaczy z Rockefel­ler University, prowadzonej przez dr. Jeffa Friedmana i dr. Rudy’ego Leibela, wyodrębnić białko, które nazwali leptyną, od greckiego słowa oznaczającego „chudnięcie”.