Czy leptyna jest lekiem na otyłość?

Badania nad leptyną wciąż trwają, jednak dotychczasowe wyniki wskazują, że ludzie są odporni na jej działanie przy możliwych do wstrzyknięcia dawkach i pojawia się jedynie dostrzegalna statystycz­nie, ale niewielka utrata masy ciała. Jednak ilość leptyny we krwi jest dokładnie proporcjonalna do procentowej zawartości masy tłuszczowej u kobiet i mężczyzn. Nadal w pełni nie rozumiemy działania leptyny, ale jest wydzielana pulsacyjnie w ciągu dnia i nocy, przy najniższych poziomach pojawiających się w nocy, gdy nie jesz.

Leptyna jest częścią układu odpornościowego

W Turcji mieszka kilka rodzin z wrodzonym niedoborem leptyny. Ich członkowie umierają przedwcześnie z powodu infekcji, zatem zada­niem leptyny może być ochrona przed niedożywieniem i związanymi z tym infekcjami. Leptyna i inne cytokiny są wydzielane przez komórki tłuszczowe, a zdolność tworzenia komórek tłuszczowych jest cechą korzystną w społeczeństwach, w których niedożywienie i choroby zakaźne są powszechne.

Gdy jednak przejadasz się i gromadzisz nadmiar komórek tłuszczo­wych, tak jak dzisiejsze społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych, two­je komórki tłuszczowe produkują zwiększone ilości pewnych cytokin, w tym leptyny, które zwiększają uszkodzenia DNA przez utlenienie i przez to sprzyjają powstawaniu chorób serca i powszechnych form nowotworów. Zatem układ odpornościowy, utworzony jako system gromadzenia energii na czas głodu, nie radzi sobie z nadmiarem kalorii i tłuszczu bez stymulacji stanów zapalnych i utleniania.