Medycyna chińska

Medycyna chińska jest tradycyjną medycyną zbudowaną na bazie ponad 2500 lat chińskiej praktyki medycznej, obejmującej różne formy medycyny ziołowej, akupunktury, masażu, ćwiczeń i terapii dietetycznej, ale niedawno również pod wpływem nowoczesnej medycyny zachodniej. Tradycyjna medycyna chińska jest powszechnie stosowana w Chinach i staje się coraz bardziej dostępna w Europie i Ameryce Północnej (gdzie jest ona przede wszystkim stosowana jako alternatywne podejście do medycyny).
Jedna z podstawowych zasad medycyny chińskiej utrzymuje, że energia życiowa ciała krąży przez kanały, zwane meridianami, które mają gałęzie połączone z organami i funkcjami ciała. Koncepcje ciała w medycynie chińskiej odzwierciedlają jego starożytne pochodzenie i ich nacisk na dynamiczne procesy nad strukturą materialną. Badania naukowe nie znalazły dowodów histologicznych ani fizjologicznych na tradycyjne chińskie pojęcia. Teoria i praktyka w tradycyjnej medycynie chińskiej nie opierają się na wiedzy naukowej, a pomiędzy lekarzami nie ma rozbieżności co do diagnozowania i leczenia dla każdego pacjenta. Skuteczność chińskiej medycyny ziołowej jest słabo zbadana i udokumentowana. Istnieją obawy co do liczby potencjalnie toksycznych roślin, części zwierząt i mineralnych chińskich leków.
Badania farmaceutyczne zbadały potencjał tworzenia nowych leków z tradycyjnych środków zaradczych, z nielicznymi udanymi wynikami.
Doktryny medycyny chińskiej są zakorzenione w książkach, takich jak wewnętrzny Canon Canona i traktat o zimnej szkodzie, jak również w kosmologicznych pojęciach takich jak yin-yang i pięć faz.