Większość z nas posiada ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie na życie, również wielu pracodawców zgłasza swoich pracowników do różnorakich ubezpieczeń grupowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu ceny polis są dużo atrakcyjniejsze niż w przypadku opłacania ich przez każdego pracownika oddzielnie. Zyskują na tym obie strony, pracownik ma poczucie bycia w pewien sposób docenionym przez zakład pracy, który troszczy się w tym przypadku o jego zdrowie, pracodawca natomiast jest zazwyczaj świadomy jak istotny potrafi być ten aspekt psychologiczny.

Pamiętajmy przy tym jednak, że różne polisy oferują różne zakresy ubezpieczenia i zawsze należy dokładnie przeczytać w jakich przypadkach objęci będziemy ubezpieczeniem. Wielu z nas zapomina o ubezpieczeniu i, jakby nie patrzeć, traci w ten sposób pieniądze (odszkodowanie zdrowotne) ? a przecież opłaca składki, które co miesiąc odciągane są z pensji. O ile zdajemy sobie sprawę, że Ubezpieczyciel powinien wypłacić nam odpowiednią kwotę w przypadku nieszczęśliwego wypadku, większość jest świadoma też faktu, że wypłata odszkodowania następuje także po urodzeniu dziecka, nie wszyscy wiedzą natomiast, że powinni dostać pieniądze także w przypadku np. pobytu w szpitalu.