Powszechne choroby mają powszechne przyczyny

Popularne choroby pojawiają się zwyczajnie, a wiele z nich wynika z braku równowagi pomiędzy genami i naszą dzisiejszą dietą oraz sty­lem życia. U podstaw tego zaburzenia równowagi genowo-żywieniowej leży często pojawiający się nadmiernie aktywny mechanizm obronny, produkujący rodniki tlenowe, które nie mogą być zrównoważone przez nasz przeciwutleniający mechanizm obronny. Najlepsze na dziś dowody naukowe wskazują na rodniki tlenowe jako podstawowy bodziec do roz­woju chorób serca, nowotworów, demencji i przedwczesnego starzenia.

Oczywiście niektóre choroby są tak mocno zdeterminowane przez geny, że nic nie powstrzyma ich przebiegu czy nie zatrzyma ich rozwo­ju. Na szczęście są to rzadkie schorzenia, które rozwijają się w specjal­ny sposób, o którym dowiesz się później. Jeśli chodzi o tak powszechne choroby, jak cukrzyca, choroby serca i niektóre formy nowotworów, jak przeczytasz w kilku następnych rozdziałach, dieta może opóźnić, zmniejszyć intensywność lub całkowicie zapobiec wielu z nich. Ogól­nie rzecz biorąc, wierzę, że będzie to dla ciebie szok, kiedy się dowiesz, jak ważny jest wpływ diety na zdrowie ogólne i długość życia.